1396/09/18 12:32:22

اصلاحیه شرایط کاندیداهای پست ریاست و اعضاء هیئت رئیسه

هیأت فوتبال استان البرز و تمدید زمان ثبت نام

نظر به اینکه در اجرای ماده 23 اساسنامه هیأت فوتبال استانها ، مجمع عمومی هیأت فوتبال استان البرز به منظور انتخاب رئیس هیأت فوتبال استان در سال ۱۳۹6 برگزار خواهد شد لذا بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ 18/9/96 لغایت 25/9/96 به مدت ۷ روز کاری از ساعت 9 صبح لغایت ۱۴ به آدرس: میدان استاندارد - به طرف راه آهن مجموعه ورزشی دکتر شریعتی - ساختمان هیات فوتبال مراجعه فرمایند.

شرایط و مدارک مورد نیاز :

1-تابعیت ایران و سکونت در مرکز استان البرز

2-التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

3-عدم سوءپیشینه و محرومیت اجتماعی براساس تایید مراجع ذیصلاح قضایی

4-حداقل سن ۳۵ حداکثر ۷۰ سال تمام در زمان اعلام نامزدی

5-دارا بودن مدرک لیسانس یا معادل آن

6-دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت:

(برای افرادی که حداقل چهارسال ریاست هیات فوتبال استان را عهده دار بوده باشند این شرط لازم نیست)

7-سوابق مدیریت سایر هیات های ورزشی قابل قبول نمی باشد.

8-نامزد ریاست هیات باید در هنگام ثبت نام شخصا" حاضر و نواب رئیس پیشنهادی خود را جهت احراز صلاحیت معرفی نمایند.

9-شرایط نامزد نائب رئیس هیات و نائب رئیس امور بانوان ، مدیران باشگاه های لیگ استان و روسای هیات های فوتبال شهرستانها به عنوان عضوهیئت رئیسه هیات فوتبال استان البرز

  • الف- دارای حداقل 35 سال سن
  • ب-حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم
  • ج-پنج سال سابقه مدیریت و عدم سوءپیشینه و محرومیت اجتماعی و بررسی تایید مراجع ذیصلاح

 

10-فتوکپی شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت ، اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی دو سری

11-دو قطعه عکس 4*3

 

روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز