1398/07/13 10:37:08

از هفته پنجم ليگ سه فوتبال كشور تيم فوتبال فرهنگ البرز عصر امروز ميهمان تيم سولدوز نقده بود كه در نهايت نماينده البرز اين ديدتر را با نتيجه يك بر صفر واگذار نمود

از هفته پنجم ليگ سه فوتبال كشور تيم فوتبال فرهنگ البرز عصر امروز ميهمان تيم سولدوز نقده بود كه در نهايت نماينده البرز اين ديدتر را با نتيجه يك بر صفر واگذار نمود