1397/02/19 19:10:29

اردو تيم ملي فوتبال بانوان زير ۱۹ سال از تاريخ ۲۵ لغايت ۲۹ اردیبهشت  ماه در استان تهران برگزار خواهد شد

اردو تيم ملي فوتبال بانوان زير ۱۹ سال از تاريخ ۲۵ لغايت ۲۹ اردیبهشت  ماه در استان تهران برگزار خواهد شد
مارال ترکمان, غزاله صالحی پور و محدثه گود آسیایی از البرز در اين اردو حضور خواهند داشت.