1397/05/14 16:59:42

اردوی تیم ملی نوجوانان ایران در کرج

اولين روز از اردو تيم ملي نوجوانان ايران به منظور آماده سازي مسابقات آسيايي در زمين شماره ٢ شريعتي انجام شد،لازم به توضيح است اين اردو تا روز جمعه ١٩ مرداد ماه در شهر كرج به طول خواهد انجاميد