1397/08/23 18:16:20

با اعلام فدراسیون فوتبال ایران اردوی تیم فوتبال بانوان در رده جوانان از تاریخ 27 آبان ماه به مدت 4 روز در استان تهران برگزار خواهد شد و بعد از آن در تاریخ 11 آذر ماه تیم ملی به مسابقات کافا در کشور ازبکستان اعزام خواهد شد

با اعلام فدراسیون فوتبال ایران اردوی تیم فوتبال بانوان در رده جوانان از تاریخ 27 آبان ماه به مدت 4 روز در استان تهران برگزار خواهد شد و بعد از آن در تاریخ 11 آذر ماه تیم ملی به مسابقات کافا در کشور ازبکستان اعزام خواهد شد