1398/04/26 19:59:50

اردوي تيم ملي نونهالان ايران با حضور هشت البرزي در شهر اردبيل

اردوي تيم ملي نونهالان ايران با حضور هشت البرزي در شهر اردبيل

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز با اعلام فدراسيون فوتبال ج.ا.ا اردوي تيم ملي فوتبال نونهالان چهارده سال ايران از تاريخ ٢٩ تير ماه به مدت ٥ روز و در دو نوبت در شهر اردبيل برگزار خواهد شد

در نوبت اول كه از ٢٩ لغايت ٣١ تير ماه برگزار خواهد شد چهار البرزي به نام هاي اميرعلي يعقوبي ، ايليا كريمي ، شايان داداشي و عباس حيدري حضور خواهند داشت

و در نوبت دوم كه از ٣١ تير ماه لغايت ٢ مرداد ماه برگزار خواهد شد نيز چهار البرزي به نام هاي مبين صادقي ، ابوالفضل حيدري ، متين كريمي و پارسا احمدوند حضور خواهند داشت.

با آرزوي موفقيت براي نونهالان البرزي تيم ملي ايران