1398/05/21 12:55:25

ابراهيم شكوري سرپرست دبير كلي فدراسيون فوتبال در مراسم اختتاميه كلاس پيش فصل داوران و كمك داوران ليگ يك كشور:ما در فدراسيون فوتبال كشور هيات فوتبال استان البرز را بازوي خود ميدانيم چون همواره در شرايط سخت كمك حال فدراسيون فوتبال بوده اند

ابراهيم شكوري سرپرست دبير كلي فدراسيون فوتبال در مراسم اختتاميه كلاس پيش فصل داوران و كمك داوران ليگ يك كشور:
ما در فدراسيون فوتبال كشور هيات فوتبال استان البرز را بازوي خود ميدانيم چون همواره در شرايط سخت كمك حال فدراسيون فوتبال بوده اند
فدراسيون فوتبال با يك رويكرد جديد شرايطي را رقم زده است تا بتوانيم به سمت استاندارد سازي برويم
دو بحث  فدراسيون كه اين روزها مهم است و به گفته آقاي تاج بايد جدي گرفته شود استاندارد سازي استاديوم ها و حمايت كامل از داوران مي باشد.
 يكي از ضلع هاي اصلي فدراسيون فوتبال داوران ما مي باشند و مضلوم ترين عضو خانواده فوتبال داوران ما مي باشند
ما در مسيري در حال حركت هستيم كه اشتباهات داورانمان را به كم ترين حد ممكن برسانيم تا علاوه بر بالا رفتن كيفيت ليگ هايمان بتوانيم به اميد خدا در آينده داوران زيادي از كشورمان را در سطح بين المللي ببينيم