1398/02/14 10:25:09

آقایان پورموسوی مربی تیم ملی جوانان و حیدر شریفی مربی تیم ملی سيزده ایران دو ميهمان ويژه کلاس مربیگری B  آسیا

در هشتمين روز از كلاس مربيگري B آسيا به ميزباني استان البرز (مجموعه بهبود شير) آقایان پورموسوی مربی تیم ملی جوانان و حیدر شریفی مربی تیم ملی سيزده ایران دو ميهمان ويژه اين كلاس بودند