1398/10/16 19:13:45

آغاز دور جديد تمرينات كودكان كار انجمن قاصدك زير نظر مربيان جوان البرزي با همت كانون صنفي مربيان فوتبال استان البرز

آغاز دور جديد تمرينات كودكان كار انجمن قاصدك زير نظر مربيان جوان البرزي با همت كانون صنفي مربيان فوتبال استان البرز
شايان ذكر تمرينات تيمي كودكان كار براي اولين بار در سال هاي نه چندان دور توسط مرحوم رضا كريمي پيشكسوت ورزش و رسانه البرز برگزار گرديد