1398/02/18 10:25:20

آرش کاظمی بازیکن تیم شهدای رزکان البرز در گفتگو با روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز:

آرش کاظمی بازیکن تیم شهدای رزکان البرز در گفتگو با روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز:

قطعا قهرمانی به همراه صعود به لیگ بالاتر برایمان با ارزش تر و لذت بخش تر است.فصل قبل نیز  می توانستیم به لیگ دو صعود کنیم اما با بدشانسی و یک تفاضل گل کمتر این امر محقق نشد

امسال کل تیم برای قهرمانی و صعود به لیگ دو هم قسم بودیم و خوشحالیم که برای استان البرز و خانواده هایمان افتخار آفرین شدیم

حمید کریمی برای ما مثل پدری دلسوز است و همه جوره ما را حمایت کرده تا به جایگاه واقعی و چیزی که لیاقتمان است برسیم

فکر میکنم حضور آقای محسن کریمی و کادر جدید تیم در آن مقطع کار هشمندانه اي بود چون با حضور این عزیزان شوک به تیم وارد شد و حضور آنها از لحاظ روحی و روانی به تیم کمک بسیاری کرد

از مجید دودانگه سرمربی و کادر فنی قبلی تیم نیز تشکر میکنم ،آنها دلسوزانه برای موفقیت تیم تلاش کردند و نصف بیشتر راه را با حضور آنها طی کردیم

با حمایت های هیات فوتبال استان البرز ما در بین تیم های لیگ سه بهترین زمین مسابقه و امکانات  را داشتیم ،منصور بیک وردی ریاست محترم به همراه مسئولین هیات زحمات زیادی برای تیم رزکان کشیدند و در پایان نیز همه دیدند که چه جشن با شکوهی برای قهرمانی ما گرفتند.من و تمام بچه های تیم از آنها صمیمانه سپاسگزاریم