1398/04/10 10:54:44

آخرين نشست هماهنگي پيش از برگزاري مراسم تجليل از تيم هاي مقام آور فوتبال و فوتسال استان با حضور رييس و مسئولين هيات فوتبال استان امروز شنبه ٨ تير ماه برگزار شد

آخرين نشست هماهنگي پيش از برگزاري مراسم تجليل از تيم هاي مقام آور فوتبال و فوتسال استان با حضور رييس و مسئولين هيات فوتبال استان امروز شنبه ٨ تير ماه برگزار شد