1399/10/29 17:58:08

#محمد_رامیان به عنوان داور  به همراه کمکهایش#محمدرضا_اخلاقی و #امین_اسماعیل_آزاد و همچنین #سهیل_باقری به عنوان داور چهارم  از استان البرز قضاوت دیدار تیم های شهید اورکی اسلامشهر و سردار جنگل صومعه سرا از هفته سوم لیگ سه فوتبال کشور عهده دار خواهند بود.

#داوران_استان_البرز

 #محمد_رامیان به عنوان داور  به همراه کمکهایش#محمدرضا_اخلاقی و #امین_اسماعیل_آزاد و همچنین #سهیل_باقری به عنوان داور چهارم  از استان البرز قضاوت دیدار تیم های شهید اورکی اسلامشهر و سردار جنگل صومعه سرا از هفته سوم لیگ سه فوتبال کشور عهده دار خواهند بود.

این دیدار سه شنبه ۳۰ دی ماه در  اسلامشهر برگزار خواهد شد.