1397/10/29 11:08:08

‎مقاومت علي رقم شكست در ديدار پاياني به  پلی اف ليگ برتر كشور صعود كرد

لیگ برتر فوتسال ایران

‎شهرداری ساوه ٥ -  مقاومت البرز ٣
‎مقاومت علي رقم شكست در ديدار پاياني به  پلی اف ليگ برتر كشور صعود كرد