1398/10/02 10:34:50

کمیته انضباطی رای دیدار شاهین کرمانشاه و مقاومت البرز از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال را اعلام کرد.

کمیته انضباطی رای دیدار شاهین کرمانشاه و مقاومت البرز از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال را اعلام کرد.

دیدار شاهین کرمانشاه و مقاومت البرز از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال روز ۱۲ آذر ماه برگزار و از سوی تماشاگران تیم باشگاه شاهین کرمانشاه تخلفاتی مبنی بر پرتاب اشیا و ورود به داخل زمین مسابقه و ایجاد خسارت، رخ داد. این تیم به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و دو جلسه برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگرانش با احتساب یک جلسه محرومیت ناشی از دستور موقت و یک جلسه دیگر آن نیز به مدت ۶ ماه به صورت تعلیق در می آید، محکوم شد.( این رای از حیث جریمه نقدی قطعی و از حیث محرومیت قابل تجدی نظر می باشد)
گفتنی است، شجاع محمدی، لیدر تیم شاهیم کرمانشاه به دلیل بدرفتاری در قبال بازیکن تیم مقابل و تحریک عمومی به شش ماه محرومیت از ورود به ورزشگاه هایی که تیم شاهین کرمانشاه در آن ورزشگاه بازی د ارد، محروم شد.( این رای قابل تجید نظر است)
لازم به توضیح است، دستور موقت سابق الصدور نیز بدینوسیله ملغی اثر
می گردد.