1397/08/09 10:51:36

کاظم صادقی مربی تیم ملی فوتسال، المپیک جوانان

کاظم صادقی مربی تیم ملی فوتسال، المپیک جوانان را فرصتی مناسب برای کسب تجربه دانست و گفت: بازیکنان به واسطه تجربه ای که در آرژانتین کسب کردند در آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشت.