1399/08/14 14:39:30

کاظم صادقی سکاندار ورزش شهرداری کرج شد

 

کاظم صادقی سکاندار ورزش شهرداری کرج شد

اداره تجهیز،توسعه و نگهداری اماکن ورزشی شهرداری کرج امروز دچار تغییر مدیریتی شد و علیرضا علوی جای خود را به کاظم صادقی داد.
صادقی از پیشکسوتان ملی فوتسال است و در حال حاضر مسوولیت کمیته فوتسال هیات فوتبال البرز را برعهده دارد.