1399/11/25 13:05:22

پیش از آغاز دیدار تیم های نماینده  البرز و سپاهان اصفهان از هفته دهم لیگ برتر فوتبال بانوان،  بازیکنان و کادر دو تیم در مراسمی  یاد و خاطره مرحوم مهرداد میناوند و علی انصاریان دو پیشکسوت فقید فوتبال کشورمان را گرامی داشتند

پیش از آغاز دیدار تیم های نماینده  البرز و سپاهان اصفهان از هفته دهم لیگ برتر فوتبال بانوان،  بازیکنان و کادر دو تیم در مراسمی  یاد و خاطره مرحوم مهرداد میناوند و علی انصاریان دو پیشکسوت فقید فوتبال کشورمان را گرامی داشتند