1397/07/07 11:09:23

پیروزی پاس ناجا البرز در چارچوب هفته سوم لیگ یک فوتسال ایران 

پاس ناجا البرز در چارچوب هفته سوم لیگ یک فوتسال ایران در کرج مقابل الماس شهر قم به برتری 3 برصفر رسید.
گلهاي پاس: نادر نادري(دو گل) ،سعيد دل انگيز