1396/11/11 17:49:06

تيم فوتسال مبل كريمي البرز در ادامه درخشش خود در ليگ يك كشور اين هفته در كرج ميزبان ساكا پخش سقز بود و موفق شد با نتيجه شش بر يك حريف خود را در هم بكوبد

تيم فوتسال مبل كريمي البرز در ادامه درخشش خود در ليگ يك كشور اين هفته در كرج ميزبان ساكا پخش سقز بود و موفق شد با نتيجه شش بر يك حريف خود را در هم بكوبد تا همچنان یکی از شانس های صعود به ليگ برتر باشد