1399/12/20 12:47:02

پیام آزادی قهرمان لیگ چهارده سال اول فوتبال استان البرز شد

پیام آزادی قهرمان لیگ چهارده سال اول فوتبال استان البرز شد

هفته پایانی مسابقات لیگ چهارده سال اول فوتبال استان البرز یک شنبه ۱۷ اسفند ماه با انجام پنج دیدار پیگیری شد و پیام آزادی در نهایت با ۹ پیروزی متوالی و کسب ۲۷ امتیاز قهرمان این دوره از مسابقات شد.

پارس فاتح نیز با پیروزی شش بر صفر در مقابل بهمن کرج با ۲۰ امتیار و تفاضل گل بهتر نسبت به کوروش مهر جوان نایب قهرمانی این مسابقات به دست آورد