1397/08/23 18:17:23

پنجمین مرحله تمرین انتخابي تيم منتخب فوتسال استان البرز برای حضور در المپياد استعدادهاي برتر کشور

اسامی نفرات برگزیده برای شرکت در پنجمین مرحله تمرین انتخابي تيم منتخب فوتسال استان البرز برای حضور در المپياد استعدادهاي برتر کشور اعلام شد.

 بازيكنان مشروحه زير جهت شركت در پنجمین مرحله تمرین انتخابي تيم فوتسال استان البرز برای حضور در المپياد استعدادهاي برتر روز پنجشنبه 24 آبان 1397 ساعت 12:15 در سالن انقلاب اسلامی واقع در باغستان کرج حضور بهم رسانند :

1-  پوریا خرمن ریز
2-  امیر رضا جوان
3-  ارشیا حقی
4-  مهدی ابراهیمی
5-  محمد زاده حسین
6-  ارشیا یزدی
7-  سینا برغمدي
8-  محمد متین سفلایی
9-  احمد سلگی
10-  امیر مهدی صادق زاده
11-  محسن رمضانی
12-  حسین طارمی
13-  محمد امین کریمی
14-  آرمین اکبری
15-  علی شیرکوهی
16- سينا سلحشور