1398/04/21 17:39:46

پخش زنده هفته دوم ليگ برتر فوتبال استان البرز

پخش زنده هفته دوم ليگ برتر فوتبال استان البرز

مقاومت البرز - تلاش سهند

 جمعه ٢١ تير ماه

 ساعت ١٨:٠٠

شبكه استاني البرز

  • ع 1398/04/24 13:34:02

    بسارعالی برای تقویت تیم های پایه وتشویق آنها لطفا ترتیبی اتخاذشودمسابقات تیم های پایه زیر14سال و15 سال وجوانان هم پخش مستقیم شود

    پاسخ به