1397/10/15 11:17:33

 هفته پانزدهم ليگ دسته اول فوتسال كشور

‎ هفته پانزدهم ليگ دسته اول فوتسال كشور

شكست نماينده البرز در رشت

‎ شهرداري رشت ١ - پاس ناجا البرز ٠

 

تیم پاس ناجا با این شکست در رده ششم گروه اول قرار گرفت