1397/10/29 11:09:51

هفته هفدهم ليگ دسته اول فوتسال كشور

هفته هفدهم ليگ دسته اول فوتسال كشور

نفت اميديه ٦ - پاس ناجا البرز ٤

تيم پاس ناجا در هفته پاياني ميزبان تيم خالص سازان زنجان خواهد بود كه اين ديدار جمعه ٥ بهمن ماه برگزار خواهد شد.