1399/11/01 13:19:02

هفته هفتم لیگ‌برتر فوتسال ایران/ شاگردان کشاورز در قد و قامت یک مدعی

هفته هفتم لیگ‌برتر فوتسال ایران/ شاگردان کشاورز در قد و قامت یک مدعی

مقاومت بازی بزرگ هفته را قاطعانه برد
کشاورز و شاگردانش با صدرنشینی به تعطیلات رفتند

 مقاومت البرز ۵
 گیتی پسند اصفهان۱