1397/07/28 18:36:03

هفته ششم لیگ دسته اول فوتسال کشور

هفته ششم لیگ دسته اول فوتسال کشور
بازگشت  پاس ناجا در لحظه های پایانی و تساوی خانگی در روزی که باخت دو برصفر را با تساوی 2-2 عوض کردند.