1398/05/16 13:19:36

هفتمين مرحله از انتخابي تيم فوتبال منتخب استان البرز براي شركت در المپياد استعدادهاي برتر كشور ظهر امروز سه شنبه ١٥ مرداد ماه در زمين شماره دو شريعتي كرج برگزار شد

هفتمين مرحله از انتخابي تيم فوتبال منتخب استان البرز براي شركت در المپياد استعدادهاي برتر كشور ظهر امروز سه شنبه ١٥ مرداد ماه در زمين شماره دو شريعتي كرج برگزار شد