1400/01/14 13:04:36

نماینده البرز سال را با شکست آغاز کرد

لیگ‌برتر فوتسال ایران

▪️کراپ الوند قزوین ۲
▪️مقاومت البرز ۱

نماینده البرز سال را با شکست آغاز کرد