1399/10/29 17:58:48

نشست هم اندیشی و تصمیم گیری اعضای کمیته و دپارتمان جوانان و پایه در خصوص برگزاری لیگ سیزده سال فوتبال استان البرز با حضور منصور بیک وردی رییس هیات فوتبال ، عباس مشایخی پیشکسوت مسئول فوتبال استان ، محمدرضا کریم نژاد رییس دپارتمان جوانان و پایه و مجتبی جعفری مسئول دپارتمان داوران
 برگزار شد.

نشست هم اندیشی و تصمیم گیری اعضای کمیته و دپارتمان جوانان و پایه در خصوص برگزاری لیگ سیزده سال فوتبال استان البرز با حضور منصور بیک وردی رییس هیات فوتبال ، عباس مشایخی پیشکسوت مسئول فوتبال استان ، محمدرضا کریم نژاد رییس دپارتمان جوانان و پایه و مجتبی جعفری مسئول دپارتمان داوران
 برگزار شد.

این مسابقات که قرار است در سه رده سیزده ساله های #برتر_استان ، #اول_استان و #برتر_کرج برگزار شود، از ۴ بهمن ماه آغاز خواهد شد

 آیین نامه های اجرایی این مسابقات به زودی به تیم‌ها ابلاغ خواهد شد