1399/10/20 12:57:23

نشست هماهنگی پیش از دیدار تیم های فرهاد حصارک و آریانا متین فردیس از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال استان برگزار شد

نشست هماهنگی پیش از دیدار تیم های فرهاد حصارک و آریانا متین فردیس از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال استان برگزار شد