1397/09/24 10:41:26

 نشست هماهنگی وتبادل نظر در خصوص ارتقا تيم فوتسال آچاچي از سطح استاني به كشوري

بنابه دعوت آقايان مهندس ایرانی رییس کارخانه آچاچي و شاهی مدیر تیم فوتسال اين كارخانه ، نشست هماهنگی وتبادل نظر در خصوص ارتقا تيم فوتسال آچاچي از سطح استاني به كشوري ، آقایان  كاظم سليماني دبير سازمان ليگ فوتسال كشور،بيك وردي رييس و مسئولين هيات فوتبال استان البرز در محل كارخانه آچاچي حضور پيدا كردند .

همچنين در پايان اين نشست از قسمت هاي مختلف اين كارخانه  بازديد انجام شد