1397/10/26 18:42:40

نشست مسئولين كميته و دپارتمان فوتسال هيات فوتبال استان البرز و مربيان تيم هاي حاضر در ليگ برتر فوتسال استان

نشست مسئولين كميته و دپارتمان فوتسال هيات فوتبال استان البرز و مربيان تيم هاي حاضر در ليگ برتر فوتسال استان  به منظور برگزاري هرچه بهتر مسابقات در نيم فصل دوم  در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد