1397/12/04 10:17:24

نتایج هفته اول از دور برگشت لیگ یک فوتسال البرز

نتایج هفته اول از دور برگشت لیگ یک فوتسال البرز

چکاد  ٢ - آراسپ ١

سفیر البرز  ٥ - امام رضا(ع) ١