1397/12/05 15:02:23

نتايج و جدول رده بندی هفته چهاردم ليگ برتر فوتسال استان البرز
 جام امام رضا (ع)

نتايج و جدول رده بندی هفته چهاردم ليگ برتر فوتسال استان البرز
 جام امام رضا (ع)

شهباز اسپاد  ٤ - تالار قصر علي  ٢

انصار  ٥ - آراد  ١

سپهر زيبادشت  ٦ - آچاچي  ١

آتيه حساب ٥ - تالار مهران ١