1397/11/23 12:34:12

نتايج و جدول رده بندی هفته يازدهم ليگ برتر فوتسال استان البرز

نتايج هفته يازدهم ليگ برتر فوتسال استان البرز

آراد  ٥ - آتيه حساب ٤

شهباز اسپاد ٨ - تالار مهران ٣

سپهر زيبادشت ٦ - تالار قصر علي ٣

تكنو جهان ٤ - انصار ٤