1398/05/23 10:38:11

نتايج هفته سوم ، چهارم و پنجم مسابقات فوتسال استان البرز

نتايج هفته سوم ، چهارم و پنجم مسابقات فوتسال استان البرز
هفته سوم
#بزرگسالان_يك_استان
دهياري  ٢ - آرمان پندار ٣
آراد ٩ - پرهام  ٢
هفته چهارم:
#نونهالان_برتر_استان
مهرگامان ٠ - فاتح البرز  ٣
پاس محمدشهر  ٠ - مقاومت اشتهارد  ١
مقاومت البرز ١ - آدران مبين  ١
مبل كريمي  ١ - پديده محمدشهر  ٢
#نوجوانان_برتر_استان
مهرگامان  ١ - پاس محمدشهر  ٠
چكاد ٠ - مقاومت البرز ٢
فاتح البرز  ٢ - ويستامهر  ٢
#نوجوانان_يك_استان
ملي پوشان  ٥ - ستارگان البرز ٠
#جوانان_برتر_استان
چكاد  ١ - فاتح البرز  ٢
پاس محمدشهر  ٣ - پديده محمدشهر  ١
ويستامهر ٢ - فاتح صدر  ٧
هفته پنجم:
#نونهالان_برتر_استان
پديده محمدشهر ٣ - آدران مبين ٣
#جوانان_برتر_استان
پديده محمدشهر  ٣ - ستازگان طلايي ٠
فاتح البرز  ٤ - انصار  ٠