1398/10/21 13:37:34

نتايج هفته دوم از دور برگشت مسابقات فوتسال استان البرز به همراه جدول رده بندی

نتايج هفته دوم از دور برگشت مسابقات فوتسال استان البرز
انصار۴- هایپر خلیج فارس ١
تالارقصرعلی ٢ -سپهرزیبادشت  ١
سفیرگفتمان۴- تکنوجهان  ٣
تالارمهران۲- البرزشهرجدید ٠