1398/06/09 19:50:11
نتايج مسابقات فوتسال استان البرز
نتايج مسابقات فوتسال استان البرز
#نونهالان_برتر_استان ( هفته ششم )
مبل كريمي ١ - آدران مبين ٢
فاتح البرز ٤ - مقاومت دوستان ٠
مقاومت البرز ٠ - پاس محمدشهر ٣
#نونهالان_يك_استان ( هفته پنجم )
شهباز اسپاد ٥ - ستارگان طلايي ١
فاتح نوين ٠ - ملي پوشان ١٣
ستارگان آريايي ٨ - پارسيان ٠
#نونهالان_يك_استان ( هفته ششم )
فاتح صدر ١ - ملي پوشان ١
پارسيان ١ - شهباز اسپاد ١
فاتح نوين ٠ - ستارگان آريايي ٩
#نوجوانان_برتر_استان (هفته ششم )
فاتح البرز ٠ - چكاد ١
پديده محمدشهر ١ - مقاومت البرز ٣
مهرگامان البرز ٢ - ويستا مهر ٢
#جوانان_برتر (هفته پنجم )
پديده محمدشهر ٢ -فاتح البرز ٢
پاس محمدشهر ٥ - ستارگان طلايي ٢
ويستا مهر ٣ - چكاد ٢
#بزرگسالان_يك_استان ( هفته چهارم )
پرهام ٥ - دهياري ٢
آراد - پاسارگاد تات( عدم حضور آزاد)