1398/07/22 10:28:04

نتايج مسابقات فوتسال استان البرز در دره های جوانان برتر ،بزرگسالان برتر و اول استان

نتايج مسابقات فوتسال استان البرز
#جوانان_برتر_استان
فاتح البرز ٢ - ويستامهر ١
ستارگان طلايي ٢ - فاتح صدر ٣
چكاد ٣ - پديده محمدشهر ٠
#بزرگسالان_برتر_استان
چكاد ١ - جهان بتن ٠
تالارقصرعلي ٣ - سپهر زيبادشت ٣
تكنوجهان ٣ - سفيرگفتمان ٢
تالارمهران ١ - البرزشهرجديد ٤
خليج فارس ٣ - انصار ٣
#بزرگسالان_يك_استان
پاسارگاد تات ٤ - آرمان پندار ٢
آراد ١ - دهياري ٤