1398/06/16 18:56:06

نتايج مسابقات فوتسال استان البرر

نتايج مسابقات فوتسال استان البرر
 
#نونهالان_برتر_استان ( هفته ششم و هفتم )
پديده محمدشهر ٢ - پاس محمدشهر ١
مهرگامان ٣ - مقاومت البرز ٦
مبل كريمي ٣ - مقاومت دوستان ٣
آدران مبين ٢ - پاس محمدشهر ١
فاتح البرز ٤ - مقاومت البرز ٢
پديده محمدشهر ١ - مهرگامان ٤
 
#نونهالان_يك_استان
فاتح صدر ١ - ملي پوشان ١
شهباز اسپاد ١ - پارسيان ١
ستارگان آريايي ٩ - فاتح نوين ٠
فاتح نوين - فاتح صدر ( لغو )
پارسيان ٢ - ملي پوشان ٣
 
#نوجوانان_برتر_استان ( هفته ششم )
مقاومت البرز ١ - مهرگامان ٠
مقاومت دوستان ١ - فاتح البرز ٠
پاس محمد شهر ٢ - چكاد ٢
 
#نوجوانان_يك_استان
ستارگان البرز ٠ - آدران مبين ٣
 
#جوانان_برتر_استان
فاتح صدر ١ - چكاد ٠
ويستامهر ٥ - انصار ١
 
#بزرگسالان_يك_استان
پرهام ٣ - آرمان پندار ٣
پاسارگاد تات ١ - دهياري ١