1400/07/16 17:31:10

داوران بانوی البرزی از تست آمادگی جسمانی داوران فوتسال کشور سربلند بیرون آمدند.

به گزارش " روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز " خانم ها سمیه یدی، الهام مبارکی، معصومه جافری، غزاله معینی و آنیسا اسحاقی داوران بانوان فوتسال البرزی که درسمینار پیش فصل داوران بانوان فوتسال کشور حضور دارند درتست آمادگی جسمانی داوران با آمادگی بالا حاضر شدند و توانستند با نمره قبولی این تست را سپری کنند.

گفتنی است که این سمینار از تاریخ 1400/7/14 لغایت 1400/7/17 در مجتمع دشت بهشت استان البرز برگزار می شود.

با آرزوی موفقیت برای تک تک این عزیزان.

روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز