1398/03/12 17:13:58

مقاومت البرز با  پيروزي در ديدار پاياني و كسب شش امتياز قهرمان مسابقات سه جانبه جام رمضان در رده بزرگسالان شد

 شب پاياني مسابقات فوتسال جام رمضان استان البرز( رده بزرگسالان )


مقاومت البرز با  پيروزي در ديدار پاياني و كسب شش امتياز قهرمان مسابقات سه جانبه جام رمضان در رده بزرگسالان شد

 مقاومت البرز ٥ - مپنا ١

مقاومت البرز : مهدي حاجي پور(٢گل)، سهيل جامدي، مهدي پور فخار،سجاد دارابي