1399/07/28 19:36:05

با اعلام کمیته مسابقات و به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش ، کلیه مسابقات روز سه شنبه 29 مهر ماه تحت عنوان پیشکسوت فقید ورزش و رسانه استان البرز " مرحوم رضا کریمی" نامگذاری شد.

با اعلام کمیته مسابقات و به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش ، کلیه مسابقات روز سه شنبه 29 مهر ماه تحت عنوان پیشکسوت فقید ورزش و رسانه استان البرز " مرحوم رضا کریمی" نامگذاری شد.