1398/03/13 19:25:38

مرحله اول مسابقات مناطق فوتسال کشور در رده سنی نونهالان در فصل 98 از روز شنبه یک تیر ماه آغاز خواهد شد.

مرحله اول مسابقات مناطق فوتسال کشور در رده سنی نونهالان در فصل 98 از روز شنبه یک تیر ماه آغاز خواهد شد.

در مرحله دوم این گروه و به میزبانی استان مازندران ، تیم فاتح نماینده البرز با تیم های مقاومت قرچک ، سفیدپوشان آریا تهران ، طلایی پوشان بجنورد ، فجر مقاومت شاهرود ، علم و ادب الوند ، قابوس گنبد ، مارلیک رودبار ،شهروند عباس آباد و افق اراک هم گروه خواهد بود