1398/07/09 16:31:26

مراسم اختتاميه كلاس پيش فصل داوران ليگ يك فوتسال كشور به ميزباني مجموعه فرهنگي ورزشي دشت بهشت مشكين دشت

‎مراسم اختتاميه كلاس پيش فصل داوران ليگ يك فوتسال كشور به ميزباني مجموعه فرهنگي ورزشي دشت بهشت مشكين دشت امروز جمعه ٥ مهر ماه با حضور موسوي شهردار ، خسرو زاده رييس و حسيني تبار نايب رييس شوراي شهر مشكين دشت، عبدي مسئول كميته داوران هيات فوتبال استان البرز و عبدلي مدير مجموعه فرهنگي آموزشي دشت بهشت برگزار شد