1399/07/19 14:50:30
محمد ربیعی، سرمربی مس رفسنجان: تیم‌ مس رفسنجان را با تمام‌ توان در لیگ برتر حفظ خواهیم کرد
 
تیم‌ مس رفسنجان را با تمام‌ توان در لیگ برتر حفظ خواهیم کرد
محمد ربیعی، سرمربی مس رفسنجان:
اکنون نیازمند ثبات در لیگ برتر هستیم که این مهم با تفرقه افکنی و غرض ورزی به دست نخواهد آمد / تیمی جوان تر راهی لیگ برتر کرده ایم / ما با محتوای هدف مان جلو آمدیم و با بازیکنانی که گرفتیم قطعا امسال عملکرد بهتری خواهیم داشت