1400/08/29 15:09:59

منصور بیک وردی رییس هیات فوتبال استان البرز از برگزاری بازی این هفته گل ریحان البرز درکرج خبر داد.

منصور بیک وردی رییس هیات فوتبال استان البرز فرمودند:

تا زمان رای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، بازی این هفته گل ریحان البرز و خلیج فارس ماهشهر در چارچوب هفته دوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور،شنبه 29 آبان ماه در زمین شماره یک مجموعه ورزشی شریعتی کرج برگزار می شود.

روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز