1397/07/14 11:06:59

لیگ دسته اول فوتسال کشور - پاس ناجا البرز

لیگ دسته اول فوتسال کشور
 
هبلکس مشهد 1-پاس ناجا البرز1

گل پاس:رضا آبگون
یک امتیاز دیگر به اندوخته های پاس اضافه شد تا نماینده البرز بیش از پیش به روزهای آینده امیدوار باشد.