1399/12/16 15:19:42

لیگ برتر فوتسال کشور | هفته پایانی از دور اول مسابقات

 

لیگ برتر فوتسال کشور | هفته پایانی از دور اول مسابقات

شکست خانگی نماینده البرز در مقابل مدعی بزرگ گروه
 مقاومت البرز 2
گیتی پسند اصفهان 5