1399/11/06 18:30:00

لیگ برتر فوتسال کشور | هفته هشتم

لیگ برتر فوتسال کشور | هفته هشتم

شکست سنگین خارج از خانه سهم نماینده البرز در آغاز نیم فصل دوم
اهورا بهبهان 5
مقاومت البرز 1